En valp från oss
 
En valp från oss:
 
1. Valpen lämnar oss och mamman tidigast vid åtta veckors ålder.
2. Registreringsbevis från Svenska Kennelklubben medföljer valpen.
3. Valpen är vaccinerad och veterinärbesiktigad.
4. ID-märkningen ombesörjer vi i samband med veterinärbesiktningen.
5. Valpen är avmaskad minst tre gånger.
6. Skötselanvisningar bifogas, där alla de viktigaste sakerna finns
med som man bör tänka på när man blir med valp.
7. Den lilla informativa VÄLKOMMEN VALP-publikationen från Svenska
Kennelklubben medföljer, där en hel del rörande valpens skötsel
klargörande beskrivs.
8. Ovanstående kompletteras med en överskådlig videofilm.
9. Svenska Kennelklubbens standardiserade köpeavtal används vid
överlåtelsen, liksom att vi i övrigt strikt följer Svenska Kennelklubbens
regler för seriös hunduppfödning.
10. Den individuella liv- och veterinärvårdsförsäkringen ombesörjer vi.
Vi är själva ombud för AGRIA/Länsförsökringar, det enda försäk-
ringsbolag Svenska Kennelklubben samarbetar med, vilket borgar
för trygghet.
11. Vi tecknar en kollektiv s.k. dolda fel-försäkring, som gäller i 3 år
och är ett utmärkt komplement till den individuella försäkringen som
valpköparna själva tecknar.
12. Som en extra lyckospark skickar vi med mat till valpen så den kla-
rar sig den första tiden.
13. Information om pälsvård medföljer också.
14. Vi ombesörjer även hjälp med trimningen. Allt från enkel vardags-
trimning till avancerad utställningstrimning.
15. Vi bistår med råd och vägledning så långt det bara är möjligt. Våra
valpköpare är välkomna att höra av sig närhelst de så önskar. Val-
pens välgång är lika viktig för oss som för de nya ägarna. En valp
är en mjuk och känslig liten varelse och ska därför ha all den kärlek
och omvårdnad som den förtjänar. En trygg uppväxt ger en trofast
vän för livet. Det finns inget som kan mäta sig med vad en lycklig
hund kan ha att ge av tillgivenhet och vänskap. Det är därför hunden
varit människans trognaste följeslagare genom årtusendena.