VISDOMSORD  
En hund är den enda kärlek
som kan köpas för pengar.
 
Av alla levande varelser på jorden
är hunden den som står människan närmast.
 
En hund har ett enda mål i livet – att skänka sitt hjärta.  
I kommunikationen mellan hund och människa
är ord överflödiga.
 
Ung eller gammal, religion eller hudfärg har ingen betydelse –
hundens hjärta är öppet för alla.
 
En hund är världens mest demokratiska väsen.  
En hund förlåter dig snabbare än någon människa.  
Vän för alltid blir man säkrast med sin hund.  
I kärlek och trofasthet
är hunden människan överlägsen.
 
Det bästa hos människan är hunden.  

Tryggare kan ingen vara.

Gott Nytt År!

En valp – en kärleksförklaring.