VÅRA HUNDARS URSPRUNG
Förord
Hundens härkomst och historia har under en lång följd av år sysselsatt forskare världen över. Kynologer, etologer och arkeologer arbetar sida vid sida för att föra forskningen framåt. Att vargen är alla hundars stamfader är man överens om, men hur gammal tamhunden egentligen är finns det inga entydiga svar på, sökandet efter dessa basfakta i hundens spännande utvecklingshistoria fortgår alltjämt. Äldre fossilfynd än de man hittills funnit är därvid vad man hoppas på. Sedan får man återigen ta DNA-tekniken till hjälp och försöka komma fram till hur mycket äldre hunden kan vara än vad de senaste undersökningarna visat. I min artikel, VÅRA HUNDARS URSPRUNG, redogör jag för var forskningen står i dag. Eftersom min artikel under ett år används som läsförståelseprov, och att den kontraktsbundna sekretessen nu hävts, står det mig återigen fritt att publicera den. Här följer den nu i oavkortat skick, så som den var införd i de första hundtidningarna. Trevlig läsning!
 
Jan-Erik Johansson
Sallygårdens Kennel
LÄS VIDARE